Запись на семинар: Нити COG
Дата проведения: Март 2019